виновен

винов/ен, -на, -но mb. i fajshëm, fajtor: се чувствувам виновен ndjehem fajtor.