висина

висина sh. висини f. lartësí: висината на згра­дата lartësia e ndërtesës; *надморска висина lartësi mbi nivelin e detit.