висок

висок, -а, -о mb. i lartë: висок човек njeri i lartë; висока температура temperaturë e lartë.