висорамнина

висорамнина sh. висорамнини gjeog. f. rrafshnaltë: широка висорамнина rrafshnaltë e gjerë.