вистински

вистинск/и, -а, -о mb. i vërtetë, real, i një­mendtë: вистинско пријателство miqësi e vërtetë (e njëmendtë).