виљушка

виљушка sh. виљушки f. 1. pirun. 2. pjesë e biçikletës që ka formën e pirunit.