вкочанет

вкочанет, -а, о mb. 1. i shtan­gur, i shtangët. 2. i ngrirë (nga të ftohtit).