вкуси

вкуси pf. вкусува impf. shijoj; provoj (shijën): тој вкуси малку од јадењето ai e provoi pak gjellën.