влажност

влажност f. lagështí, lagështirë, të lagët: големата влажност им штети на растенијата të lagëtit (lagështia, lagështira) e tepërt i dëmton bimët.