влегува

влегува impf. влезе pf. hyj, futem (brenda): влегувам во сала hyj në sallë.