влијае

влијае impf. ndikoj: тој влијае многу врз него ai ndikon shumë te ai.