внука

внука sh. внуки f. mbesë (vazë e djalit a e vajzës, por edhe e vëllait ose e mo­trës); mbesollë.