внук

внук sh. внуци m. nip (djalë i djalit a i vajzës, por edhe i vëllait ose i motrës); nipoll: внук од брат nip nga vëllai.