вода

вода sh. води f. ujë: чиста вода ujë i pastër; капка вода një pikë ujë.