водич

водич sh. водичи m. udhëheqës: туристички водич udhëheqës turistësh.