воздржи

воздржи (се) pf. воздржува (се) impf. përmbahem; nuk shfaq hi­dhërim ose gëzim; abstenoj, mbetem neutral (në një kërkesë përcaktimi).