возен

воз/ен, -на, -но mb. transportues; i transportit, i udhëtimit; (i) treni(t): возен билет biletë udhëtimi (treni).