возраст

возраст m. moshë; vërsë: десетгодиш­на возраст moshë dhjetëvjeçare; предучилишна возраст moshë parashkollore.