волнен

волнен, -а, -о mb. i leshtë; (i) leshi(t): волнен штоф stof leshi; волнен џемпер triko (xhemper) i leshtë.