воопшто

воопшто ndajf. përgjithësisht, në përgji­thësi; fare: зборувајки воопшто duke folur në përgjithësi. тоа воопшто не ме интересира ajo (punë) nuk më intereson fare.