восочен

восоч/ен, -на, -но mb. i dylltë, prej dylli: восочна свеќа qiri i dylltë.