војвода

војна sh. војни f. luftë: ослободителна вој­на luftë çlirimtare.