во

во paraf. në (për hapësirë): ученикот се наоѓа во училница nxënësi gjendet në klasë; në (për kohë): во младоста në kohën e rinisë; во неделата të dielën.