впрегне

впрегне pf. впрегнува impf. mbreh: ги впрегна воловите i mbrehu qetë (në zgjedhë).