впрочем

впрочем ndajf. dhe pjes. 1. tek e fundit; më në fund. 2. mbi të gjitha. 3. aq më shumë; madje.