вработи

вработи pf. вработува impf. vë (dikë) në punë (punësoj): во нашето училиште вработија нов наставник по математика në shkollën tonë punësuan arsimtar të ri për lëndën e matematikës.