вратило

вратило sh. вратила as. rrathë (për ushtrime gjimnastikore): вежба на вратило bën ushtrime në rrathë.