врви

врви impf. shkoj, ec; lëviz; kaloj: времето ми врви полека koha po më kalon ngadalë; *кучињата лајат, карванот си врви qentë le të lehin, karvani shkon (kalon).