време

време sh. времиња as. kohë: колку време ќе останеш на гости? sa kohë do të mbetesh në gosti? на време në kohë; во нашето време në kohën tonë; сегашно време kohë e tashme.