врз

врз paraf. mbi, përmbi, sipër; në: се наве­дна врз него u mbështet mbi të; врз основа на законот në bazë të ligjit.