вроден

вроден, -а, -о mb. i lindur (që ka diçka që nga lindja): вродена мана shtrembërim (e metë) i lindur.