врти

врти rrotulloj, tund: ја врти главата po e tund kokën; земјата се врти околу својата оска toka rrotullohet rreth boshtit të vet.