втаса

втаса pf. втасува impf. jokal. arrij, mbërrij: втасав на половина пат arrita në gjysmë të rrugës.