втор

втор, -а, -о mb. i dyti (në radhë): јас сум втор според редот unë jam i dyti sipas radhës; второ одделение klasa e dytë.