вујко

вујко sh. вујковци m. dajë, ungj (vëllai i nënës): тој ми е вујко atë e kam dajë: *има вујко владика ka shpinë të fortë (ka mbështetje të mirë).