вчерашен

вчераш/ен, -на, -но mb. i djeshëm: вчерашни вести lajme të djeshme.