вчера

вчера ndajf. dje: вчера наутро (напладне, навечер) dje në mëngjes (në drekë, në mbrëmje).