глагол

глагол sh. глаголи m. folje: глагол е збор што означува дејство или состојба folje është fjalë e cila shënon një veprim ose një gjendje.