гласа

гласа impf. votoj për dikë: денес ќе гласаме за претседател на нашето одделение sot do të votojmë për kryetar të klasës sonë.