глувее

глувее impf. shurdhohem, bëhem shurdh: почнува да глувее fillon të shurdhohet.