глув

глув, -а, mb. i shurdhët, i shurdhër, shurdhaman: глув на едното уво i shurdhër nga njëri vesh.