говорен

говор/ен, -на, -но mb. i folur; i të folurit; i gjuhës: говорен јазик gjuhë e folur.