годинашен

годинаш/ен, -на, -но mb. i sivjetshëm: годинашниот наставен план е исполнет plani mësimor i sivjetshëm është plotësuar.