голем

голем, -а, -о mb. 1. i madh. 2. i rëndësishëm: голема буква shkronjë e madhe.