градба

градба sh. градби f. ndërtim, të ndërtuarit: градба на станови ndërtimi i banesave.