градоначалнички

градоначалничк/и, -а, -о mb. i prefektit, i kryetarit të bashkisë.