греалка

греалка sh. греалки f. ngrohës; kalorifer: електрична греалка ngrohës elektrik.