гребне

гребне pf. dhe гребнува impf. I gërvisht, çjerr nga pak. II се гребне gërvishtem.