грешен

греш/ен, -на, -но mb. i gabuar, i pasaktë: грешна адреса adresë e gabuar.