грозен

гроз/ен, -на, -но mb. 1. i tmerrshëm. 2. i shëmtuar; mizor. 3. i neveritshëm; i gërditshëm.